پایین آورنده نطقه ریزش (PPD)

 

افزودني هاي كاهش دهنده نقطه‌ی ريزش

    بيشتر روغن‌ها ممکن است داراي واکس‌هاي محلولي باشند که با سرد شدن روغن شروع به تشکيل کريستال کنند. مواد پايين‌آورنده‌ی نقطه‌ی ريزش از تشکيل کريستال‌ها و رسوب کردن آنها جلوگيري مي‌کنند. اين مواد براي کارايي روغن در    دماهاي پايين بخصوص زمانيکه روغن‌پايه استفاده شده پارافينيک باشد بسيار حياتي هستند. در بعضي موارد اگر مطمئن باشيم که دماي روغن در سيستم پايين نمي‌آيد (مثلاً کمتر از صفر درجه سانتيگراد) مي‌توان اين افزودنی‌ها را از فرمولاسيون روغن حذف کرد. اين مواد که اندازه و چسبندگي ساختمان‌هاي کريستالي را کاهش مي‌دهند و باعث پايين‌آمدن نقطه‌ی ريزش مي‌شوند از نظر ساختماني بسيار شبيه به بهبود‌دهنده‌هاي شاخص گرانروي هستند. معمولترين مواد پايين‌آوردنده‌ی نقطه‌ی ريزش عبارتند از:

   پلي‌متا‌آکريلات‌ها کاربرد فراواني دارند. گروه آلکيل موجود در استر تاثير بسزايي در ويژگي‌هاي ترکيب مورد نظر دارد و معمولاً يک ترکيب پارافينيک نرمال با حداقل 12 اتم کربن است. وزن مولکولي اين پليمرها بين 7 تا 10 هزار است. ميزان استفاده از اين مواد افزودنی در روغن بسيار کم است (ماکزيمم 5/0%) و اگر از يک ميزان بيشتر استفاده شود تاثير نخواهد داشت. در روغن‌هايی که حاوی برش‌های روغنی سنگين برايت‌استوک هستند اثر اين مواد افزودنی کمتر خواهد بود و بعد از مدتی برگشت نقطه‌ی ريزش اتفاق می‌افتد. بطور‌کلی هر چه از روغن‌هاي سبک به سمت روغن‌های سنگين‌تر برويم احتمال وقوع اين اتفاق بيشتر است.