سلفور سدیم Na2S

  

 سلفور سدیم  مایع | Sodium Sulfur

فرمول شیمیایی سولفور سدیم: Na2S
درجه خلوص: % 2 ± 43
نام های دیگر: سولفید سدیم

سولفور سدیم چیست؟
سولفور سدیم یک ترکیب شیمیایی زرد رنگ یا قرمز آجری با چگالی 85/1 گرم بر سانتی متر مکعب است که قابلیت حل شدن در آب و الکل را دارد و با اکسیژن واکنش میدهد. سولفور سدیم به صورت مایع، در این مجموعه تولید می‌‌‌‌‌‌‌شود.
سولفور سدیم یا همان سولفید سدیم عمدتاً در صنایع نساجی، چرمسازی، ابریشم مصنوعی، جداسازی سنگهای معدنی از فلزات، تولید کاغذ و لیچینگ مواد معدنی و بعضی صنایع دیگر به کار میرود.

روش تولید:
در این مجموعه در مرحله خنثی سازی محصول اصلی  تولید شده و درصد خلوص آن 43-46 بوده و بصورت مایع قابل عرضه می باشد.

کاربرد سولفور سدیم :

  •  صنایع نساجی
  •  تولید رنگهای گوگردی
  •  صنایع ابریشم مصنوعی
  •  صنایع دباغی برای مو بری
  •  جداسازی فلزات از سنگهای معدنی
  •  صنایع کاغذ سازی برای تولید خمیر کاغذ
  •  و سایر صنایع …

 

شرایط نگهداری: 

این ماده به شدت با هوا و رطوبت ترکیب و مولکول هایش تجزیه می گردد و این امر موجب  ضعیف شدن عملکرد آن می شود,  باید تا حد امکان از رسیدن هوا به ماده جلوگیری نمود و همینطور در جای خشک و خنک نگهداری شود.